Este sitio usa cookies para axudarnos a ofrecer servizos de calidade. Usando os nosos servizos, acepta o uso das cookies.
Próximamente APP

Formulario de Alta

Para comezar a disfrutar de tódalas bicicletas, tés que darte de alta.

Datos Personais
Elexir Tarifa

Ingreso en BBVA: ES0801820173740201584706, indicando DNI + NOME + BICIFERROLTERRA

O usuario declara que os datos expresados no presente formulario son certos e que coñece e acepta a Normativa.

Solicita ser inscrito/a como usuario/a do servizo compartido de bicicletas dos Concellos de Narón e Ferrol. Acepto as normas de utilización e coñezo todos os dereitos e obrigas do sistema, cuxo incumprimento poderá supor a suspensión inmediata no uso deste servizo, con independencia das outras obrigas derivadas do vixente Regulamento xeral de circulación.


Observacións: A empresa xestora do sistema de préstamo de bicicletas, en cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informa de que os datos persoais que vostede nos proporciona serán incluídos nun ficheiro automatizado, e de que serán tratados de xeito confidencial e non serán cedidos a terceiros, alleos á xestión do sistema de préstamo de bicicletas. Se vostede o desexa, poderá exercitar o seu dereito de oposición, rectificación e cancelación ante a empresa responsable do ficheiro.

Seguridade
  Refresh Captcha  
 
Demo

Contacta con Nos

Telf.: 981 312 331

Se tes calquera problema ou tes que facer algunha xestión con nós,
podes acudir a calquera das nosas oficinas de atención en: